SLIDE 2
SLIDE 2
SLIDE 3
SLIDE 3
SLIDE 4
SLIDE 4
SLIDE 6
SLIDE 6

Sen vòi cao cấp

40% Vòi lavabo Inox 304

Vòi lavabo Inox 304

1.600.000 960.000 VNĐ

30% Vòi chén lạnh Inox SUS 304 (Tay tròn)

Vòi chén lạnh Inox SUS 304 (Tay tròn)

1.000.000 700.000 VNĐ

30% Vòi chén lạnh Inox SUS 304

Vòi chén lạnh Inox SUS 304

1.000.000 700.000 VNĐ

30% Vòi chén nóng lạnh Inox 304 (cổ tròn)

Vòi chén nóng lạnh Inox 304 (cổ tròn)

1.800.000 1.260.000 VNĐ

30% Vòi chén nóng lạnh Inox 304 (số 7)

Vòi chén nóng lạnh Inox 304 (số 7)

1.800.000 1.260.000 VNĐ

35% Vòi sen tăng áp DL2015 (tay nhôm)

Vòi sen tăng áp DL2015 (tay nhôm)

400.000 260.000 VNĐ

50% Vòi sen tăng áp (Hạt Nano)

Vòi sen tăng áp (Hạt Nano)

300.000 150.000 VNĐ

20% Vòi sen R902S (Nóng lạnh)

Vòi sen R902S (Nóng lạnh)

1.790.000 1.432.000 VNĐ

20% Vòi sen R809S (Nóng lạnh)

Vòi sen R809S (Nóng lạnh)

1.790.000 1.432.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R901C1

Vòi rửa chén R901C1

1.750.000 1.400.000 VNĐ

20% Vòi sen R808S (Nóng lạnh)

Vòi sen R808S (Nóng lạnh)

1.690.000 1.352.000 VNĐ

20% Vòi sen R803S (Nóng lạnh)

Vòi sen R803S (Nóng lạnh)

1.690.000 1.352.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R902C

Vòi rửa chén R902C

1.650.000 1.320.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R901 V1

Vòi Lavabo R901 V1

1.650.000 1.320.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R901 V1

Vòi Lavabo R901 V1

1.650.000 1.320.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R803V1

Vòi Lavabo R803V1

1.620.000 1.296.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo 902V

Vòi Lavabo 902V

1.620.000 1.296.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R802V1 (Nóng lạnh

Vòi Lavabo R802V1 (Nóng lạnh

1.520.000 1.216.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R808 V1 (Nóng lạnh)

Vòi Lavabo R808 V1 (Nóng lạnh)

1.520.000 1.216.000 VNĐ

20% Vòi sen R801S (Nóng lạnh)

Vòi sen R801S (Nóng lạnh)

1.490.000 1.192.000 VNĐ

20% Vòi sen R807A (Nóng lạnh)

Vòi sen R807A (Nóng lạnh)

1.490.000 1.192.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R806V1

Vòi Lavabo R806V1 (Nóng lạnh)

1.420.000 1.136.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R801V1

Vòi Lavabo R801V1 (Nóng lạnh)

1.420.000 1.136.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R807 V1

Vòi Lavabo R807 V1 (Nóng lạnh)

1.420.000 1.136.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R806C1

Vòi rửa chén R806C1

1.410.000 1.128.000 VNĐ

20% Vòi chén âm tường R801C2

Vòi chén âm tường R801C2

1.410.000 1.128.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R802C1

Vòi rửa chén R802C1

1.390.000 1.112.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R803C1

Vòi rửa chén R803C1

1.390.000 1.112.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R801C1

Vòi rửa chén R801C1

1.350.000 1.080.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R808C1

Vòi rửa chén R808C1

1.350.000 1.080.000 VNĐ

20% Vòi sen R701S

Vòi sen R701S

1.190.000 952.000 VNĐ

20% Vòi sen R502S

Vòi sen R502S

720.000 576.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R501C

Vòi rửa chén R501C

680.000 544.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R502C

Vòi rửa chén R502C

580.000 464.000 VNĐ

20% Vòi rửa chén R701 C1

Vòi rửa chén R701 C1

1.150.000 920.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R701 V1

Vòi Lavabo R701 V1

1.120.000 896.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R503 V1

Vòi Lavabo R503 V1

870.000 696.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R502 V1

Vòi Lavabo R502 V1

870.000 696.000 VNĐ

20% Vòi Lavabo R501V

Vòi Lavabo R501V

850.000 680.000 VNĐ

20% Vòi sen 502

Vòi sen R501S

730.000 584.000 VNĐ

1/1

 

Đang xử lý...